Absolwenci szkół ponadpodstawowych Drukuj

 

 

I. Absolwenci szkół ponadpodstawowych – Stypendia pomostowe

Absolwenci szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się o tzw „stypendium pomostowe” dla studentów I roku państwowych szkół wyższych. Stypendium wynosi 500 zł miesięcznie i jest przyznawane na okres 10 miesięcy. Stowarzyszenie przyznaje stypendia wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.

 1. Osoby zainteresowane stypendiami winny zapoznać się z Regulaminem stypendiów umieszczonym na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dotyczącej stypendiów pomostowych segment II .
  • świadectwa maturalnego,
  • zaświadczenia o przyjęciu na studia dzienne,
  • zaświadczenia o dochodach,
  • obliczony algorytm na podstawie ocen ze świadectwa,
  • zgoda na przetwarzanie danych
  • wypełniony i wydrukowany wniosek wysłany on-line do FEP w Łodzi,
  • oraz ewentualne zaświadczenie o niepełnosprawności.
 2. Warunkiem otrzymania rekomendacji jest złożenie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Człuchów ul. Wojska Polskiego 5 I piętro pokój nr 12) w każdy poniedziałek i środę w godz. 9,00 do 13,00) następujących dokumentów: Złożone dokumenty zostaną ocenione przez Komisję Stypendialną SWRPC rekomendującą kandydata.
  Terminy złożenia dokumentów do SWRPC są podane każdorazowo na stronie FEP w Łodzi.    
  Posiedzenie Komisji Stypendialnej SWRPC rekomendującej przyznanie stypendium pomostowego odbywa się 10 dni po upływie terminu na złożenie kompletu ww dokumentów.
  Lista osób zarekomendowanych wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w PCPR.
  FEP zawiadamia wybranego stypendystę o terminach wypłat stypendiów i zasadach otrzymywania go osobnym pismem lub mailem.
 3. Osoby, których rodzice pracowali w byłych PGR co najmniej 2 lata mogą otrzymać stypendium pomostowe z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości wg Regulaminu umieszczonego w segmencie I A. Szczegółowe zasady otrzymywania stypendiów z tej listy można znaleźć na stronie internetowej FEP w Łodzi (stypendia pomostowe).

   

II Stypendia naukowe i za osiągnięcia w sporcie przyznawane przez Powiatowy Fundusz Stypendialny.

Warunki otrzymania stypendiów naukowego i za osiągnięcia sportowe przyznawane są zgodnie z regulaminem przyznawania tych stypendiów( na stronie Stowarzyszenia – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), gdzie znajdują się również druki wniosków do wypełnienia.
Osoby zainteresowane otrzymaniem któregoś z tych stypendiów powinny złożyć wypełniony wniosek wraz załącznikami w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie  (Człuchów al. Wojska Polskiego 5 I piętro pokój nr 12) w terminie do 30 września br w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 9.00 do 13.00. Prosimy o przestrzeganie terminów i kryteriów zamieszczonych w Regulaminach przyznawania stypendiów.
Złożone dokumenty zostaną ocenione przez Komisję Stypendialną. Lista osób, które zostały zakwalifikowane do stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i P.C.P.R.

Zarząd SWRPC