Historia PDF Drukuj

Z działalności Stowarzyszenia i
Powiatowego Funduszu Stypendialnego

Idea utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego pojawiła się już w czerwcu 1999 r. w trakcie formułowania Partnerskiej Strategii Rozwoju Powiatu Człuchowskiego i została zapisana jako zadanie do realizacji na 2000 r. Odpowiedzialnym za wdrożenie tego zadania w życie było Starostwo Powiatowe w Człuchowie i to właśnie ta instytucja poczyniła pierwsze kroki w celu utworzenia tego Funduszu.

Kiedy Fundacja Batorego w kwietniu ogłosiła konkurs Lokalne Fundusze Stypendialne, Starostwo Powiatowe zgłosiło chęć udziału w tym programie. Uczestniczyliśmy w szkoleniach przeprowadzonych przez Fundację, gdzie mieliśmy okazję poznać fundusze tego typu, które już działają i osiągają sukcesy, aby wzorować się i znaleźć dla siebie jak najlepsze rozwiązania.

W lipcu powstało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego i to ono wzięło na siebie organizację Funduszu oraz złożyło wniosek o dofinansowanie do Fundacji Batorego. Dziś możemy powiedzieć, że wniosek został oceniony pozytywnie i dotacja przyznana, z tym że warunkiem uzyskania pieniędzy jest zebranie deklarowanych we wniosku środków od samorządów lokalnych i indywidualnych sponsorów.

Mamy nadzieję, ze dla tak szczytnego celu jakim jest umożliwienie młodzieży dalszego kształcenia, a poprzez to wzrost poziomu edukacji naszej społeczności lokalnej, znajdzie się wielu chętnych, którzy zechcą wesprzeć tę inicjatywę.


Komisja Stypendialna już przyznała 36 stypendiów dla uczniów na rok szkolny 2003/2004, również Zarząd przyznał na wniosek Komisji Stypendialnej 8 tzw. stypendiów specjalnych, czyli w przypadkach bardzo trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. Uzyskaliśmy też 17 stypendiów pomostowych realizowanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. Do rozpatrzenia mamy jeszcze 90 wniosków studentów. Posiedzenie Komisji Stypendialnej w tej sprawie odbędzie się 7 października. Komisja może przyznać ok. 25 stypendiów. Pewnie i tym razem Zarząd przyzna jakieś stypendia specjalne. Tak więc liczba stypendiów wszystkich razem wyniesie podobnie jak w roku ubiegłym ok. 90-ciu (pomimo mniejszej dotacji z Fundacji Batorego). Wniosków wpłynęło więcej niż w roku poprzednim, więc zmniejszyliśmy wysokość stypendium studenckiego na 150 zł miesięcznie.


15 maja 2003 r. upłynął okres dwuletniej kadencji władz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, w związku z tym na IV Walnym Zebraniu Członków wybrany został na kolejną dwuletnią kadencję Zarząd i Komisja Rewizyjna.


Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali w jego ramach Koło Agroturystyczne, którego zadaniem jest ochrona interesów mieszkańców powiatu człuchowskiego zajmujących się tym rodzajem działalności. Organizują wspólne działania promocyjne tj. przedstawiają oferty w Internecie, wydają foldery i uczestniczą w targach.