Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 2019 PDF Drukuj

I. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 2019 - Stypendia pomostowe

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 2019 mogą ubiegać się o tzw. ”stypendium pomostowe” dla studentów pierwszego roku państwowych szkół wyższych. Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy. Stowarzyszenie przyznaje stypendia wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi .

1. Osoby zainteresowane stypendiami winny zapoznać się z Regulaminem stypendiów umieszczonym na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dot. stypendiów pomostowych segment II. Warunkiem otrzymania rekomendacji jest złożenie w budynku Starostwa Powiatowego w Człuchowie ( Człuchów, al. Wojska Polskiego 1,  I piętro, pokój nr 206) w terminie od 31 lipca do 20 sierpnia br. ( w każdy poniedziałek lub środę w godz.10.00 – 13.00 ) - świadectwa maturalnego, zaświadczenia o przyjęciu na studia , zaświadczenia o dochodach , obliczony algorytm, zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez SWRPC, a także wypełniony i wydrukowany wniosek wysłany on-line do Fundacji ,oraz ew. zaświadczenie o niepełnosprawności celem oceny dokumentów przez Komisję Stypendialną SWRPC rekomendującą kandydata (szczegóły na stronach FEP Łódź Stypendia Pomostowe - Segment II, lub w siedzibie SWRPC adres jak wyżej w podanych terminach).

Posiedzenie Komisji Stypendialnej SWRPC rekomendującej do przyznania stypendiu pomostowego odbędzie się w dniach 24 sierpnia - 31 sierpnia br. Lista osób zarekomendowanych wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa do dnia 31 sierpnia br, po godz.14.00 . FEP zawiadamia wybranego stypendystę o terminach wypłat stypendiów i zasadach otrzymywania go osobnym pismem lub mailem.

2. Osoby, których rodzice pracowali w byłych PGR co najmniej przez 2 lata mogą otrzymać stypendium pomostowe z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości wg Regulaminu umieszczonego w segmencie I A. Szczegółowe zasady otrzymywania stypendiów z tej listy można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Edukacyjna Przedsiębiorczość w Łodzi (stypendia pomostowe).

II. Stypendia naukowe i za osiągnięcia w sporcie przyznawane przez Powiatowy Fundusz Stypendialny.

Warunki otrzymania stypendiów naukowego i osiągnięcia sportowe przyznawane są zgodnie z regulaminem przyznawania tych stypendiów (można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia - stowarzyszenie.czluchow.org.pl ), gdzie znajdują się także druki wniosków. Osoby zainteresowane otrzymaniem któregoś z tych stypendiów powinny złożyć wypełniony wniosek (do pozyskania wyłącznie on-line) wraz z załącznikami w budynku Starostwa Powiatowego w Człuchowie ( Człuchów, al. Wojska Polskiego 1,  I piętro, pokój nr 206) w terminie od 2 września do 14 września 2019 r. w każdy poniedziałek lub środę w godz.10.00 – 13.00. Prosimy o ścisłe przestrzeganie terminów i kryteriów zamieszczonych w Regulaminach przyznawania stypendiów. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Stowarzyszenie przyznaje także stypendia za szczególne osiągnięcia w sporcie dla studentów. Przyznawanie stypendiów naukowych dla studentów zostało zawieszone z powodu braku środków.

 

Zarząd SWRPC