Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych PDF Drukuj

I. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 2016 - Stypendia pomostowe

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 2016 mogą ubiegać się o tzw. ”stypendium pomostowe” dla studentów pierwszego roku państwowych szkół wyższych. Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy. Stowarzyszenie przyznaje stypendia wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi .

1. Osoby zainteresowane stypendiami winny zapoznać się z Regulaminem stypendiów umieszczonym na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dot. stypendiów pomostowych segment II. Warunkiem otrzymania rekomendacji jest złożenie w siedzibie Stowarzyszenia ( Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5, siedziba PCPR I piętro) w terminie od 11 lipca do 18 sierpnia br. ( termin nieprzekraczalny w każdy poniedziałek lub czwartek w godz.10.00 – 12.30 ) - świadectwa maturalnego, zaświadczenia o przyjęciu na studia , zaświadczenia o dochodach , obliczony algorytm, a także wypełniony i wydrukowany wniosek wysłany on-line do Fundacji ,oraz ew. zaświadczenie o niepełnosprawności celem oceny dokumentów przez Komisję Stypendialną SWRPC rekomendującą kandydata.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej SWRPC odbędzie się 25 sierpnia br. Lista osób zarekomendowanych wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa tego samego dnia, po godz.14.00 . FEP zawiadamia wybranego stypendystę o terminach wypłat stypendiów i zasadach otrzymywania go osobnym pismem lub mailem.

2. Osoby, których rodzice pracowali w byłych PGR co najmniej przez 2 lata mogą otrzymać stypendium pomostowe z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości wg Regulaminu umieszczonego w segmencie I A. Szczegółowe zasady otrzymywania stypendiów z tej listy można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Edukacyjna Przedsiębiorczość w Łodzi (stypendia pomostowe).

II. Stypendia naukowe i za szczególne osiągnięcia przyznawane przez Powiatowy Fundusz Stypendialny.

Warunki otrzymania stypendiów naukowego i za szczególne osiągnięcia przyznawane są zgodnie z regulaminem przyznawania tych stypendiów (można się zapoznać na stronie Stowarzyszenia - stowarzyszenie.czluchow.org.pl ), gdzie znajdują się także druki wniosków. Osoby zainteresowane otrzymaniem któregoś z tych stypendiów powinny złożyć wypełniony wniosek (do pozyskania wyłącznie on-line) wraz z załącznikami w siedzibie Stowarzyszenia (w siedzibie Powiartowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 5 (I piętro)) w terminie od 22 sierpnia do 12 września 2016 r. w każdy poniedziałek lub czwartek w godz.10.00 – 12.30. Prosimy o ścisłe przestrzeganie terminów i kryteriów zamieszczonych w Regulaminach przyznawania stypendiów.

Stowarzyszenie przyznaje także stypendia za szczególne osiągnięcia dla studentów. Przyznawanie stypendiów naukowych dla studentów zostało zawieszone z powodu braku środków.

Informujemy, iż zmieniony został adres mailowy SWRPC, który podajemy zainteresowanym : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zarząd SWRPC